شما در حال مشاهده هستید اهدا مبلغ ۳ میلیون تومان برای کمک به خرید لوازم پزشکی مورد نیاز جراحی مادری سالمند با حمایت شما

اهدا مبلغ ۳ میلیون تومان برای کمک به خرید لوازم پزشکی مورد نیاز جراحی مادری سالمند با حمایت شما

با یاری شما توانستیم مبلغ ۳ میلیون تومان برای کمک به خرید لوازم پزشکی مورد نیاز جراحی مادری سالمند هدیه کنیم.
این مادر از دو نوه خود که بی سرپرست می باشند نگهداری میکند
از لطف و اعتماد شما کمال سپاسگزاری را داریم
….
شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن جهت هماهنگی:
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید