شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

جمع کل هزینه ها:
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن:
۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
غذای گرم:
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوازم خانگی:
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی:
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اداری و پشتیبانی:

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید