شما در حال مشاهده هستید آزادی یک نفر زندانی با محکومیت مالی با مساعدت خیرین و پی گیری های خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان

آزادی یک نفر زندانی با محکومیت مالی با مساعدت خیرین و پی گیری های خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان

با مساعدت خیرین و پی گیری خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان یک نفر زندانی با محکومیت مالی ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از زندان آزاد گردید.

از مسولین اداره زندان های شهر زنجان و خیرین مجاور و خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان جهت آزادی این فرد و بازگشت ایشان به آغوش خانواده تشکر و قدردانی میکنیم.

۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
حسینیه اعظم

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید