شما در حال مشاهده هستید اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

از لطف شما سپاسگزاریم.

شماره کارت واریز کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
حسینیه اعظم زنجان

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید