شما در حال مشاهده هستید اهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی بمناسبت ماه شعبان

اهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی بمناسبت ماه شعبان

بمناسبت ماه شعبان و اهدا یکی از خیرین مبلغ ۴ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی به حسینیه اعظم زنجان برای مشارکت در ذبح نیابتی پرداخت گردید.

بسته های گوشت این احشام ذبح شده میان نیازمندان توزیع می گردد.

شما میتوانید در اول هرماه قمری با واریز مقادیر مورد نظر به گروه جهادی شهید خدامرادی در تامین گوشت نیازمندان مشارکت کنید.

لطفا بعد از واریز حتما اطلاع دهید جهت ذبح قربانی می باشد.

زمان ذبح گوسفند : چهارم شعبان ۱۴۰۱

شماره کارت واریز کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
حسینیه اعظم زنجان

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید