شما در حال مشاهده هستید جراحی نوجوان ۱۶ ساله با حمایت پزشک جراح متخصص و شما نیکوکاران گرامی

جراحی نوجوان ۱۶ ساله با حمایت پزشک جراح متخصص و شما نیکوکاران گرامی

با حمایت شما نیکوکاران گرامی و مشارکت پزشک جراح متخصص و تخفیف ویژه ایشان،نوجوان ۱۶ ساله یتیم مورد جراحی قرار گرفت.
مبلغ مورد نیاز برای این بیمار ۱۰ میلیون تومان از محل کمک های شما خیرین گرامی پرداخت گردید.
از همراهی پزشک معالج و اعتماد و لطف شما ممنونیم.

زمان اقدام و جراحی: ۶ اسفند ۱۴۰۱
شماره کارت واریز کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید