شما در حال مشاهده هستید فیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله

فیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله

جهت جراحی پسر ۱۶ ساله یتیم ۴ میلیون تومان به حساب کلینیک و ۶ میلیون تومان به حساب پزشک واریز گردید.

از لطف و حمایت شما ممنونیم.

زمان اقدام و جراحی: ۶ اسفند ۱۴۰۱
شماره کارت واریز کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید