شما در حال مشاهده هستید واریز ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای ذبح قربانی از طرف نیکوکاران گرامی

واریز ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای ذبح قربانی از طرف نیکوکاران گرامی

تا کنون ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای ذبح قربانی از طرف شما واریز شده است

اهداصدقه اول ماه ومشارکت درذبح قربانی به نیت سلامتی و توزیع میان فقرا
شماره کارت
۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
حسینیه اعظم

دیدگاهتان را بنویسید