شما در حال مشاهده هستید اهدا مبلغ ۱۳ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط روزه داران و نیکوکارن گرامی بمناسبت ماه مبارک رمضان

اهدا مبلغ ۱۳ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط روزه داران و نیکوکارن گرامی بمناسبت ماه مبارک رمضان

بمناسبت ماه مبارک رمضان و از محل اهدا شما روزه داران و نیکوکاران گرامی مبلغ ۱۳ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی به حسینیه اعظم زنجان برای مشارکت در ذبح نیابتی پرداخت گردید.

بسته های گوشت این احشام ذبح شده میان نیازمندان توزیع می گردد.

شما میتوانید در اول هرماه قمری با واریز مقادیر مورد نظر به گروه جهادی شهید خدامرادی در تامین گوشت نیازمندان مشارکت کنید.

لطفا بعد از واریز حتما اطلاع دهید جهت ذبح قربانی می باشد.

زمان ذبح و توزیع : ایام میلاد امام حسن مجتبی در ماه رمضان ۱۴۰۲

شماره کارت واریز کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳
حسینیه اعظم زنجان

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید