شما در حال مشاهده هستید پرداخت اجاره بها فروردین ماه مادری با ۳ فرزند به مبلغ یک میلیون تومان

پرداخت اجاره بها فروردین ماه مادری با ۳ فرزند به مبلغ یک میلیون تومان

پرداخت اجاره بها فروردین ماه مادری با ۳ فرزند به مبلغ یک میلیون تومان

تاریخ اهدا: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید