شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

جمع کل هزینه: ۵۷۷ میلیون تومان

احسان عمومی: ۲۶ میلیون و ۶۰۰

اداری و پشتیبانی: ۱۴ میلیون تومان

بحران زلزله خوی: ۱۳۰ میلیون تومان

پوشاک: ۹۸ میلیون تومان

درمانی : ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

آزادی زندانی: ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان

غذای گرم: ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

لوازم خانگی: ۱۵ و ۹۰۰ میلیون تومان

مواد غذایی: ۲۲۹ میلیون تومان

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید