شما در حال مشاهده هستید پرداخت پول آب عقب افتاده ۱۶ ماهه (اخطارقطع) مادری با فرزندی یتیم و بیمار به مبلغ ۹۱۶ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

پرداخت پول آب عقب افتاده ۱۶ ماهه (اخطارقطع) مادری با فرزندی یتیم و بیمار به مبلغ ۹۱۶ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

پرداخت پول آب عقب افتاده ۱۶ ماهه (اخطارقطع) مادری با فرزندی یتیم و بیمار به مبلغ ۹۱۶ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم

زمان اهدا: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی حسینیه اعظم زنجان
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید