شما در حال مشاهده هستید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان

۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان

۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان جهت مشارکت در ذبح قربانی نیابتی که قرار است در عیدغدیر انجام پذیرد پرداخت گردید.

جمعا تا کنون ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان واریزی های شما نیکوکاران گرامی جهت ذبح قربانی ماه ذالحجه بوده است که در عید غدیر ذبح انجام خواهد شد.

گوشت های حاصل از این قربانی میان نیازمندان توزیع می گردد.

از مشارکت شما سپاسگزاریم

زمان اهدا: ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲


شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی حسینیه اعظم زنجان
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:

@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید