شما در حال مشاهده هستید پرداخت بخشی از اجاره بها مادری با سه فرزند کوچک

پرداخت بخشی از اجاره بها مادری با سه فرزند کوچک

پرداخت بخشی از اجاره بها مادری با سه فرزند کوچک

چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود

تا جهان باقی و آئین محبت باقی است

زمان اهدا: ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی حسینیه اعظم زنجان
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید