شما در حال مشاهده هستید مشارکت یکی از نیکوکاران در پرداخت آب بهای عقب افتاده یک مادر نیازمند

مشارکت یکی از نیکوکاران در پرداخت آب بهای عقب افتاده یک مادر نیازمند

از حمایتتون سپاسگزاریم

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

دیدگاهتان را بنویسید