شما در حال مشاهده هستید نیازمند مساعدت شما عزیزان برای پرداخت قبض آب بهای مادری تنها و بی کس به مبلغ ۹۴۹ هزار تومان عقب افتاده

نیازمند مساعدت شما عزیزان برای پرداخت قبض آب بهای مادری تنها و بی کس به مبلغ ۹۴۹ هزار تومان عقب افتاده

قبض آب بهای مادری تنها و بی کس به مبلغ ۹۴۹ هزار تومان عقب افتاده و در شرف قطع می باشد.
نیازمند مساعدت شما عزیزان برای پرداخت آن هستیم.
لطفا در صورت پرداخت برای این مورد اطلاع دهید

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید