شما در حال مشاهده هستید پرداخت بدهی قبض آب به مبلغ ۹۴۹ هزار تومان مادری تنها و بی پناه توسط کمک های شما

پرداخت بدهی قبض آب به مبلغ ۹۴۹ هزار تومان مادری تنها و بی پناه توسط کمک های شما

از مشارکت شما سپاسگزاریم

بدهی قبض آب به مبلغ ۹۴۹ هزار تومان مادری تنها و بی پناه توسط کمک های شما پرداخت گردید

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید