شما در حال مشاهده هستید اهدا ۸ بسته غذایی جهت توزیع میان نیازمندان توسط یکی از خیرین به گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا ۸ بسته غذایی جهت توزیع میان نیازمندان توسط یکی از خیرین به گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا ۸ بسته غذایی جهت توزیع میان نیازمندان توسط یکی از خیرین به گروه جهادی شهید خدامرادی

از اعتماد و کمک شما سپاسگزاریم

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید