شما در حال مشاهده هستید واریز مبلغ یک میلیون تومان اجاره عقب افتاده خانواده نیازمند با یاری شما نیکوکاران گرامی

واریز مبلغ یک میلیون تومان اجاره عقب افتاده خانواده نیازمند با یاری شما نیکوکاران گرامی

از لطف شما سپاسگزاریم
با یاری شما مبلغ یک میلیون تومان اجاره عقب افتاده خانواده نیازمند واریز گردید.

تاریخ اهدا: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید