شما در حال مشاهده هستید واریز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب خانواده دارای کودک با اختلال اوتیسم

واریز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب خانواده دارای کودک با اختلال اوتیسم

از محل کمک های شما عزیزان
مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب خانواده دارای کودک با اختلال اوتیسم واریز گردید.
شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید