شما در حال مشاهده هستید واریز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی به حساب مادر جهت پی گیری درمانی

واریز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی به حساب مادر جهت پی گیری درمانی

با سلام از لطف شما سپاسگزاریم
مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی به حساب مادر جهت پی گیری درمانی واریز گردید.

مادری بیمار جهت تهیه داروهای دختر ۷ ساله اش و انجام سونوگرافی و … (با مشکل نرمی استخوان) به دلیل نداشتن پول موفق به ادامه درمان نشده است.

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید