شما در حال مشاهده هستید پرداخت بدهی آب مادری بی پناه به مبلغ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت بدهی آب مادری بی پناه به مبلغ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

بدهی آب مادری بی پناه به مبلغ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی پرداخت گردید

زمان اهدا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید