شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد فصل بهار گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

گزارش عملکرد فصل بهار گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

گزارش عملکرد فصل بهار گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان ارائه خدمات به نیازمندان جمعا به مبلغ ۴۹۹ میلیون تومان

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید