شما در حال مشاهده هستید اهدا ۱۶۳ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح گوساله اهدایی نیابتی یکی از خیرین به حسینیه اعظم زنجان به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان

اهدا ۱۶۳ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح گوساله اهدایی نیابتی یکی از خیرین به حسینیه اعظم زنجان به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان

اهدا ۱۶۳ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح گوساله اهدایی نیابتی یکی از خیرین به حسینیه اعظم زنجان به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان

زمان ذبح: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲


شماره کارت مشارکت در ذبح قربانی:
۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان
لطفا رسید واریزی ها به نیت قربانی را به ادمین گروه جهادی ارسال فرمایید‌
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید