شما در حال مشاهده هستید واریزی یکی از نیکوکاران به نیت قربانی ماه صفر

واریزی یکی از نیکوکاران به نیت قربانی ماه صفر

به نیت قربانی ماه صفر
شما هم می‌توانید مشارکت کنید
از لطفتون ممنونیم

شماره کارت مشارکت در ذبح قربانی:
۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان
لطفا رسید واریزی ها به نیت قربانی را به ادمین گروه جهادی ارسال فرمایید‌
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید