شما در حال مشاهده هستید پرداخت هزینه درمان کودک با مشکل نرمی استخوان به مبلغ ۷۷۲ هزار تومان

پرداخت هزینه درمان کودک با مشکل نرمی استخوان به مبلغ ۷۷۲ هزار تومان

پرداخت هزینه درمان کودک با مشکل نرمی استخوان به مبلغ ۷۷۲ هزار تومان

زمان اهدا: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید