شما در حال مشاهده هستید اهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۲۵ بسته غذایی به نیازمندان مجاور توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

زمان اهدا: ۹ شهریور ۱۴۰۲

از مسجد حسینیه اعظم زنجان جهت تهیه این بسته های غذایی تقدیر و تشکر میکنیم

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@haz_ir
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید