شما در حال مشاهده هستید دوخت لباس های فرم مدرسه برای کودکان نیازمند توسط کارگاه خیاطی گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی با همکاری و حمایت خیریه اردیبهشت زنجان

دوخت لباس های فرم مدرسه برای کودکان نیازمند توسط کارگاه خیاطی گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی با همکاری و حمایت خیریه اردیبهشت زنجان

دوخت لباس های فرم مدرسه برای کودکان نیازمند توسط کارگاه خیاطی گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی با همکاری و حمایت خیریه اردیبهشت زنجان

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید