شما در حال مشاهده هستید برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

اولین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع آرتروز، دیابت و سقوط برای برگزار گردید.

با همکاری پایگاه بسیج ام ابیهای حسینیه اعظم زنجان و حضور ۴۰ نفر از بانوان جلسه قرآن مسجد دوره پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی برگزار می گردد.

از سرکار خانم احمدی تسهیلگر محترم مرکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی جهت آموزش این دوره تقدیر و تشکر می نمائیم

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم
زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید