شما در حال مشاهده هستید به لطف نیکوکاری و مشارکت شما توانستیم برای پدری پیر و بیمار نیازمند خانه ای به مبلغ ۳۰ میلیون با اجاره ماهیانه ۳ میلیون تومان در مجاورت اجاره کنیم

به لطف نیکوکاری و مشارکت شما توانستیم برای پدری پیر و بیمار نیازمند خانه ای به مبلغ ۳۰ میلیون با اجاره ماهیانه ۳ میلیون تومان در مجاورت اجاره کنیم

به لطف نیکوکاری و مشارکت شما توانستیم برای پدری پیر و بیمار نیازمند خانه ای به مبلغ ۳۰ میلیون با اجاره ماهیانه ۳ میلیون تومان در مجاورت اجاره کنیم

بخشی از این مبلغ توسط شما و بخشی دیگر توسط خیرین مرکز مثبت زندگی بهزیستی مستقر در محله حسینیه اعظم زنجان تأمین گردید‌

لازم بذکر است در سالیان گذشته تا کنون مبلغ اجاره این پدر توسط حسینیه اعظم زنجان پرداخت و حمایت شده است

در صورتی که تمایل به پرداخت بخشی از اجاره خانه این پدر بصورت ماهیانه را داشته باشید لطفا به ادمین اطلاع دهید

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید