شما در حال مشاهده هستید اهداء کمک جهیزیه به نوعروس

اهداء کمک جهیزیه به نوعروس

اهداء کمک جهیزیه به نوعروس از لوازم اهداء شده نو به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

تاریخ اهدا: ۲۰ آذر ۱۴۰۲

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید