شما در حال مشاهده هستید اهداء کمک جهیزیه به نوعروس

اهداء کمک جهیزیه به نوعروس

اهداء کمک جهیزیه به نوعروس از ساکنین مجاور و از خانوادهای تحت پوشش از لوازم اهداء شده به گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

تاریخ اهدا: ۱۶ آذر ۱۴۰۲

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید