شما در حال مشاهده هستید پرداخت ۱.۵ میلیون تومان اجاره بهای خانواده ای نیازمند

پرداخت ۱.۵ میلیون تومان اجاره بهای خانواده ای نیازمند

پرداخت ۱.۵ میلیون تومان اجاره بهای خانواده ای نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

تاریخ اهدا: یکم دیماه ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن جهت هماهنگی:
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید