شما در حال مشاهده هستید اهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها ،گروه های جهادی درمانی و هلال احمرشهر زنجان جهت تفکیک و استفاده برای بیماران نیازمند

اهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها ،گروه های جهادی درمانی و هلال احمرشهر زنجان جهت تفکیک و استفاده برای بیماران نیازمند

اهدا داروهای دریافتی از خیرین به خیریه ها ،گروه های جهادی درمانی و هلال احمرشهر زنجان جهت تفکیک و استفاده برای بیماران نیازمند توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج حسینیه اعظم زنجان

داروهای بلا استفاده خود را می‌توانید به دفتر گروه جهادی شهید خدامرادی تحویل دهید.
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید