شما در حال مشاهده هستید پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت ذبح قربانی گوسفند به حسینیه اعظم زنجان توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان پرداخت گردید.

یکی از خیرین این مبلغ را جهت ذبح قربانی به گروه جهادی شهید خدامرادی اهدا کرده اند.

گوشت قربانی های نیابتی ذبح شده در حسینیه اعظم زنجان میان نیازمندان تحت پوشش گروه جهادی شهید خدامرادی توزیع میگردد.

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن جهت هماهنگی:
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید