شما در حال مشاهده هستید پرداخت بخشی از اجاره بهای خانواده ۴ نفره نیازمند

پرداخت بخشی از اجاره بهای خانواده ۴ نفره نیازمند

پرداخت بخشی از اجاره بهای خانواده ۴ نفره نیازمند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

زمان اهدا: دوم اسفند ماه ۱۴۰۲

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید