شما در حال مشاهده هستید پرداخت کمک هزینه درمانی به خانمی که ۸ ماهه باردار هستن و بدلیل ازدواج مجدد و ترک همسر در شرایط سختی به سر می برند

پرداخت کمک هزینه درمانی به خانمی که ۸ ماهه باردار هستن و بدلیل ازدواج مجدد و ترک همسر در شرایط سختی به سر می برند

پرداخت کمک هزینه درمانی به خانمی که ۸ ماهه باردار هستن و بدلیل ازدواج مجدد و ترک همسر در شرایط سختی به سر می برند

در صورتی که برای سیسمونی فرزند پسر این خانم به هر طریق می‌توانید کمک کنید ممنون می‌شویم
اعم از کمک به هزینه های درمانی و خرید موارد مورد نیاز نوزاد مثل پوشاک و مای بی بی و …
اجرکم عندالله

تاریخ اهدا:
۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲


شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید