شما در حال مشاهده هستید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک های نقدی واریزی شما نیکوکاران گرامی جهت سیل زدگان سیستان و بلوچستان

مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک های نقدی واریزی شما نیکوکاران گرامی جهت سیل زدگان سیستان و بلوچستان

مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک های نقدی واریزی شما نیکوکاران گرامی جهت سیل زدگان سیستان و بلوچستان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان به
قرارگاه مرکزی عملیات جهادی استان سیستان و بلوچستان
جهت کمک به امداد رسانی به مردم محروم مناطق واریز گردید

از حمایت و همدردی شما سپاسگزاریم

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید