شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد فصل زمستان سال ۱۴۰۲ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

گزارش عملکرد فصل زمستان سال ۱۴۰۲ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

گزارش عملکرد فصل زمستان سال ۱۴۰۲ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان در اهدا کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های توانخواه

#محله_اسلامی

شماره کارت کمک های نقدی:

۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

پایگاه بسیج ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید