شما در حال مشاهده هستید روایت مهربانی

روایت مهربانی

با همکاری و مساعدت ۲ نفر از نیکوکاران مهربان توانستیم دندان مصنوعی برای مادری سالمند از سادات به مبلغ ۱۲ میلیون تومان تهیه کنیم.

زمان اهدا: ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳

گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان

@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید