شما در حال مشاهده هستید توزیع ۲۴۰ پرس غذا به نیت احسان غدیر برای ساکنین مجاور

توزیع ۲۴۰ پرس غذا به نیت احسان غدیر برای ساکنین مجاور

۲۴۰ پرس غذا به نیت احسان غدیر برای ساکنین مجاور در گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان توزیع گردید.

از گروه صنعتی ایران ترانسفو و خیریه کارکنان شرکت ایران ترانسفو جهت احسان سپاسگزاریم

گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان
@jahadiabolfazl

دیدگاهتان را بنویسید