ذبح تعداد ۷ راس گوسفند و یک راس گوساله امروز از محل اهدایی و مشارکت نیابتی به حسینیه اعظم زنجان در ماه ذالحجه و بمناسبت عید غدیر

تعداد ۷ راس گوسفند و یک راس گوساله امروز از محل اهدایی و مشارکت نیابتی به حسینیه اعظم زنجان در ماه ذالحجه و بمناسبت عید غدیر ذبح گردید.(تصاویر آرشیوی)۹ میلیون…

ادامه مطلبذبح تعداد ۷ راس گوسفند و یک راس گوساله امروز از محل اهدایی و مشارکت نیابتی به حسینیه اعظم زنجان در ماه ذالحجه و بمناسبت عید غدیر

۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان

۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان جهت مشارکت در ذبح قربانی نیابتی که قرار است در عیدغدیر…

ادامه مطلب۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان

۷ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان

۷ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان جهت مشارکت در ذبح قربانی نیابتی که قرار است در عیدغدیر انجام پذیرد پرداخت…

ادامه مطلب۷ میلیون تومان مشارکت شما نیکوکاران گرامی برای ذبح قربانی ماه ذالحجه به حسینیه اعظم زنجان