شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹

.
گزارش عملکرد ۶ ماهه اول ۱۳۹۹ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

جمع کل هزینه ها:
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
اهدا نان:
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن:
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوازم خانگی:
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی:
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پوشاک:
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تحصیلی:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید